En ung bransch

Bemanningsföretagen tillhör en ung bransch. För inte så länge sedan var det förbjudet att hy­ra ut arbetskraft på det sätt som nu är en allt vanligare företeelse. Det var kontroversiellt att riva upp gamla lagar och det har varit en utdragen debatt om vad vi i praktiken lärt oss under den tid som bemanningsföretagen varit verksamma. Ser man till den generella efterfrågan på våra tjänster är det ingen tvekan om att vi fyller ett behov. Räknar man omsättningen i riks­måttstock så har omsättningsökningarna varit stora under i stort sett alla de gångna åren och det är troligt att tillväxten fortsätter ännu ett tag. Så långt är allt frid och fröjd. Det går dock inte att komma ifrån att de som ifrågasätter vår verksamhet i många sammanhang har blivit sannspådda. Inhyrning av arbetskraft har inte bara utnyttjats till det som den ursprungliga tanken representerade, alltså att hjälpa företag vid tillfälliga svängningar i efterfrågan. Istället finns det tyvärr allt för många exempel på hur vi används för att på ett mer eller mindre per­manent sätt hålla nere den fasta arbetskraften i syfte att reducera företagets ansvar för lång­siktig planering och trygghet i anställningarna. När bemanningsbranschen låter sig utnyttjas för ett sådant arbetssätt tror vi att vi gräver vår egen grav. Här kommer därför iPersonics filosofi in.

Det goda samhället

Vårt företag tror på det goda samhället. Det som tidigare kallades Folkhemmet och som var inkluderande och som ständigt arbetade för att säkerställa arbetsplatserna och de anställa en verklig känsla av trygghet och medbestämmande. En konsekvens av detta är att vi fortlöpande följer upp våra uppdrag och med bestämdhet verkar för att arbetsgivarna skall upp­träda seriöst mot sina anställda. I de fall vi konstaterar att våra tjänster används för ett syf­te som motsätter sig vår filosofi så avslutar vi samarbetet. Vi driver konsekvent den linjen att vi vill att de som utlovats fasta anställningar också skall få det, liksom att de som är fast an­ställ­da hos oss iskall användas för tillfälliga svängningar i arbetskraftsbehovet. Vi är medvetna om att detta förhållningssätt inte alltid gör oss så populära i företagarvärlden, men vi har än så länge hanterat detta och förtroendet för oss upplever vi som i ständigt växande. Detta gäller både bland våra kunder, anställda och till och med hos branschkollegor.