Det är många som tar kontakt med oss och det är vi naturligtvis väldigt glada för. I tider med stor arbetslöshet innebär det också att vi får kontakt med arbetssökande som av olika skäl inte passar in i den kravprofil som vi har. Ett annat skäl är att det snart framkommer att man inte prövat andra vägar att finna en lösning och som för enskilda personer kan vara både enklare och mer fördelaktigt ekonomiskt. Vi skulle därför rekommendera dig som är arbetssökande att titta igenom nedanstående och kontrollera om du hunnit pricka av flertalet punkter först. När det är klart och du inte är nöjd med utgången så kan det vara läge att kontakta oss men ingen är betjänt av att ett bemanningsföretag tar sig an arbetsuppgifter som ligger närmare arbetsförmedlingen. Här skall vi ändå svara på några frågor som ofta kommer upp i inledande kontakter med oss.

Fråga: Var skall jag börja?

Det är slående hur oväntad en lösning många gånger kan framstå i efterhand. Har man under sina yrkesverksamma år arbetet inom ett och samma område är det ofta där som tankarna låst sig när det gäller att söka nytt jobb. Har detta inte gått och man valt att acceptera något helt annat är det slående hur ofta detta efter en tid framstår som inte bara tillräckligt bra utan till och med mycket bättre. Vårt råd är därför att närma dig arbetssökandet med öppna ögon. Leta inte efter en bestämd uppgift utan vänd på saken. Se vad som bjuds och välj bort det först se­dan du vänt och vridit på frågan om inte detta kunde vara något för dig. Låt oss säga att din utgångspunkt är att klara vad som helst. Tids nog kommer arbetsgivare att göra liknande be­döm­­ningar. Det är ju synd om du själv redan utgjort ett hinder när dess kanske visar sig se annorlunda på saken.

Fråga: Var hittar jag jobben 

Platsannonser är det traditionella sättet att hitta arbeten på. Men traditionerna har verkligen änd­rats under senare år. Dt är länge sedan man för den här sakens skull var tvungen att åka in till arbetsförmedlingen och där granska vad som kommit upp på anslagstavlorna. Nästan lika länge sedan är det som man på motsvarande sätt satte sin tillit till dagstidningarnas annonser. Idag sker istället nästan all den här typen av förmedling via nätet. Gör till vana att varje dag granska de viktigaste förmedlingsidorna och anmäl dig själv på så många som möjligt. Här är det svårt att vara registrerad på överdrivet antal sidor. Du kan här också prenumerera på tjän­sten och se till att du får uppgifter per mail om just den typen av arbeten som du är intresserad av. Risken är betydligt mindre att du missar något.

Fråga: Finns det andra sätt än att leta bland annonser?

Under alla tider har kontakter varit en kungsväg till arbeten. Har man den rätta sorten av detta kan det mesta av kraven ses som andrahandsfrågor. Varken utbildning eller erfarenhet kan alla gånger konkurrera med personliga band till den som erbjuder arbetet eller förmedlar job­bet. För många invandrare, utflyttare och de från familjer med liten vänkrets är detta förhål­lande en förbannelse. För andra är det en gyllene tillgång. Oavsett vilken kategori du tillhör skall du arbeta för att utveckla ditt nätverk. Det finns alltid någon som vet mer än du och som sitter inne med specialkunskaper om en arbetsplats. Tjänster och gentjänster kan hjälpa dig vidare på den här vägen.

Fråga: Hur gör jag om jag saknar kontakter?

Ett mellanting mellan att fixa jobbet själv eller att få hjälp med detta genom kontakter, är an­vända sig av referenser. Den som ger dig detta har kanske inte alls något eget förslag på vilket jobb du skall söka men dom ger dig en rekommendation så att säga in blanco. Dom lägger ett ord för dig om dina allmänna företräden och det kan i vissa situationer vara avgörande. Kom­mer du väl till anställningsintervju kan ett samtal till din referent vara det som ger dig jobbet.