bemanning

Bemanning

Vi är ett företag som ser frågan om bemanning från minst två håll. Dels från den arbets­sö­kandes sida och dels från arbetsgivarens horisont. Det finns alltid olika två perspektiv. Två sidor av samma mynt. Förhoppningsvis skall dessa båda per­spektiv i det långa loppet sammansmälta, men på kort sikt är ändå uppgifterna skilda åt.

Bemanning som är arbetssökande.

Vi vet att även ni som grupp ser väldigt olika ut. En stor del har redan arbete men vill av olika skäl ha ett nytt. Du kanske känner att du ännu inte vunnit jackpotten i din yrkeskarriär. Då inleder vi alltid med att dis­kutera och utreda gamla yrkeserfarenheter. Inte bara för att bät­tre kunna presentera dig som sökande inför arbetsgivare. Utan ännu mer för att du skall få en överblick av vad du re­dan kan och var luckorna finns. När det gäller dina redan för­vär­vade förmågor. Kan det visa sig att du tycker att dessa inte alls utnyttjas hos din nuvarande arbetsgivare.

Men det kan också vara det motsatta, som innebär att dina resurser utnyttjas på så sätt att det saknas variation och utveckling. Det har blivit enahanda i det att samma moment stän­digt återkommer och det är just nya utmaningar som du bäst behöver. Låt lite spänning komma in i arbetlivet precis som du kan känna när du kopplar upp dig på spelautomater . Vi skall ju inte heller sticka under stol med att det ofta är så att du som sö­ker en ny arbetsplats är nöjd med såväl din kompetens som med arbetsuppgifterna, men att lönen är för dålig. Vi ser det som vår uppgift att komma vidare oavsett vilken typ av uppgift du ställer oss inför.

Kanske befinner du dig i en situation där du för närvarande inte alls har något arbete men gärna vill ha ett sådant. Du kanske själv har tagit ledigt en längre tid och alltså själv valt att stå utanför arbetsmarknaden. Då är det vår uppgift att också hjälpa dig att utreda om du under denna tid har missat något väsentligt som först måste kompenseras, eller om det istället är så att du använt tiden till att ytterligare bygga på de kunskaper som du tidigare saknade. Det är förstås i det är sammanhanget stor skillnad på om du varit föräldraledig under ett antal år, försörjt dig på online casino eller om samma tid har tillbringats vid skolbänken.

Du kan också vara i den situationen att ha förlorat ett arbete du tyckt om men att du har blivit uppsagt på grund av arbetsbrist eller annat skäl. Här vet vi att vi måste närma oss arbetssökandet på olika sätt. Har du varit arbetslös en längre tid kan också självförtroendet ha påverkats och det blir vår uppgift att hitta sätt att få dig tillbaka till den framåtanda du hade när du senast fick visa vad du kunde. Ibland kommer vi in i ett tidigt skede där du vet att jobbet snart kommer att vara borta och att det gäller att smida medan järnet är varmt. Allmänt sätt kan vi säga att det är lättare för oss att göra ett bra jobb desto tidigare du ger oss förtroendet att hjälpa till.

Bemanning du som arbetsgivare söker rätt person

Den andra sidan av myntet i iPersonics verktygslåda är att hjälpa dig som är arbetsgivare att hitta rätt personer för att utveckla ditt företag vidare. Vi vet av erfarenhet att skälet till att vi blir kontaktade kan se väldigt olika ut. Störst utmaning är det att hjälpa casinosidor med svensk spellicens. Det är även svårt att hjälpa dig som arbetsgivare när tidigare försök att rekrytera har misslyckats och att du nu söker vår assistans som profes­sionella ”värvarare”.

Det kan lika gärna vara så att skälet för kontakten med oss är att du helt enkelt inte har tid med en hel rekryteringsprocess utan tacksamt lämnar över det till någon annan medan du själv koncentrerar dig på viktigare saker. Vi är öppna för båda alternativen.

En tredje sida av myntet